Inloggen
Toelichting
Contact
Contrack.nl
contractdossier.nl
Inloggen
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:

Inloggegevens onthouden.


Klik hier indien u uw wachtwoord vergeten bent.

Inloggen in deze demo-versie is mogelijk nadat wij dat voor u ingeregeld hebben. Daarna kunt u 2 weken experimenteren.
Interesse ? Gelieve contact op te nemen met The Compliance Factory (Farid Bouzbib of Karl van der Horst).
Zonder inlogcodes kunnen wij u uitsluitend informatie en wat documentatie bieden.
Contactgegevens: T 0345-531700, E-mail ConTrack@compliancefactory.nl

Is men de inloggegevens vergeten, dan kan men hierom verzoeken en zullen de gegevens aan het bijpassende emailadres verzonden worden.

Contractdossier is een systeem dat eigendom is van The Compliance Factory B.V. en door Source WebDesign gebouwd is.Beiden werken al tientallen jaren samen en hebben gezamenlijk diverse toepassingen en oplossingen voor bedrijven die zich bezighouden met detacheren, bemiddeling,contractmanagement, payrolling en arbeids- en verbintenisrechtelijke zaken.Contractdossier kan door ieder bedrijf op basis van licenties als "white label" aangeschaft worden. Met eigen logo, eigen emailadressen, etc.

Contractdossier is gebaseerd op workflow-management en de samenhang van alles is de kracht van de ontzorging en 100% compliance. In de achtergrond geschiedt borging van 100% compliance inzake (actualisering van) contracten, bestaat support en wordt een optimaal gebruik en ontzorging gemonitored.